Hem

Nil volentibus arduum

Holmens Gård

Välkommen till Holmens Gård

Holmen är beläget i hjärtat av Ätradalen, en liten bit utanför Blidsberg. Genom ägorna slingrar sig ån Ätran fram och alldeles intill ligger Baktrågens naturreserat med en fantastisk artrikedom av blommor och andra växter.

På gården finns ett antal hästar av raserna American Saddlebred och Welsh Mountain ponny samt en besättning med ett femtontal Gotlandsfår.

Vi producerar och säljer fantastiska lammskinn av mycket hög kvalitet.

Vi har även en fullskalig ridanläggning innehållande inomhusmanege, boxplatser, klubbrum och toalett. Givetvis finns det även en stor utomhuspaddock i direkt anslutning till ridhuset.

Sidan är under långsam uppbyggnad och kommer kompletteras med mera information allt eftersom.

Holmens Gård © All Rights Reserved